O společnosti

Společnost Erianta Energy, a.s. působí na trhu s elektrickou energií od roku 2007 a od této doby je i držitelem licence na distribuci elektřiny a licence pro obchod s elektřinou vydaných Energetickým regulačním úřadem (ERU), a od této doby začala dodávat elektrickou energii desítkám zákazníků z řad firem a živnostníků.

Společnost se od počátku své činnosti zabývá provozováním lokálních distribučních soustav elektrické energie a návrhy na optimalizaci provozování energetického hospodářství svých zákazníků Součástí provozování sítí je samozřejmě zajištění běžné údržby, poruchové služby, odečtů elektroměrů a fakturace spotřeby koncovým odběratelům. Našim prioritním zájmem je zajistit svým klientům komplexní dodávku elektrické energie včetně všech doprovodných služeb.

Naší podnikatelskou filosofií je vytvářet pro své zákazníky na základě provedeného vstupního energetického auditu optimální skladbu dodávek elektřiny, která by minimalizovala náklady spojené s jejím pořízením, při uspokojení všech individuálních potřeb zákazníka.

Tohoto cíle můžeme dosáhnout společně, neboť Vaše rozhodnutí bude vždy podloženo exaktně zpracovaným auditem Vašich potřeb, a následně zajištěno ve spolupráci s dodavateli elektrické energie, se kterými má společnost Erianta Energy, a.s. vybudovány a uzavřeny dlouhodobé vztahy.

Podstatou naší práce je trvalá péče o zákazníky v oblastech:
  • výstavba Lokálních distribučních sítí,
  • provozování, správa a údržba energetických zařízení,

Kvalita dodávek a kvalita veškerých výstupů je pro společnost Erianta Energy, a.s. zásadní. Poskytujeme každému zákazníkovi komplexní péči, individuální přístup a zajišťujeme mu spolehlivé dodávky elektrické energie.

K zajištění poskytovaných služeb přistupujeme jako ke komplexní činnosti, kdy jsou tyto služby provázány a řízeny tak, aby v konečném efektu vytvářely v objektu příjemné prostředí odpovídající určení objektu. Cílem je, aby naše práce byla skutečnou přidanou hodnotu zajišťující majiteli objektu návratnost jeho investice – prostřednictvím spokojených nájemníků a plně obsazeného objektu. S naší pomocí se provozování objektu/nemovitosti stává efektivnější.

Kalkulaci vždy předchází analýza aktuálních potřeb zákazníka, jeho skutečné spotřeby, stejně jako audit možných úspor a optimalizace energetické náročnosti – od jednotlivých přístrojů až po celé budovy či areály.

Pro odběratele zajišťujme výstavbu, provoz, údržbu i revize trafostanic.

Jsme rovněž připraveni nabídnout majitelům trafostanic okamžité řešení případné finanční tísně v podobě odkupu či dlouhodobého pronájmu tohoto zařízení.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Erianta Energy, a.s.
Střední 4
602 00 Brno
IČ: 27731821

HAVARIJNÍ SERVIS

Elektroservis Švec
telefon: +420 606 674 426

telefon: +420 545 223 982
e-mail: